نگاه فولاد به تامین مواد اولیه

به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، بر اساس آمار منتشر شده توسط انجمن تولید کنندگان فولاد ایران، مجموع تولید فولاد کشور با رشد ۹ درصدی نسبت به دوره چهار ماهه نخست سال گذشته به ۹ میلیون و ۴۳۸ هزار تن در چهار ماهه نخست سال ۹۹ رسیده است.  طبق آمارهای انجمن فولاد، تولید فولاد میانی کشور در دوره چهار ماهه نخست سال ۹۹، ۹ میلیون و ۴۸۳ هزار تن بوده است که از این میان، سهم بیلت و بلوم، ۵ میلیون و ۵۶۲ هزار تن و سهم اسلب، ۳ میلیون و ۹۲۱ هزار تن بوده است. تولید بیلت و بلوم در چهار ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۸ درصدی و تولید اسلب، رشد ۱۰ درصدی را تجربه کرده است.

در چهار ماهه نخست سال ۹۹، در مجموع تولید محصولات فولادی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد ۵ درصدی داشته است. مجموع تولید محصولات فولادی در چهار ماه نخست سال جاری، ۷ میلیون و ۲۵۷ هزار تن بوده است. تولید مقاطع طویل فولادی با رشد ۱۱ درصدی نسبت به چهار ماه نخست سال گذشته، به ۳ میلیون و ۶۹۷ هزار تن رسیده است. از میان مقاطع طویل فولادی، تولید میلگرد و تیرآهن رشد ۱۲ درصدی و تولید نبشی، ناودانی و سایر مقاطع، کاهش ۳ درصدی را تجربه کرده است. میزان تولید ورق گرم در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، یک درصد رشد داشته و به ۳ میلیون و ۵۱ هزار تن رسیده است است. تولید ورق سرد با رشد ۴ درصدی به ۹۰۴ هزار تن و تولید ورق پوششدار با کاهش ۱۲ درصدی به ۴۷۰ هزار تن رسیده است. مجموع تولید مقاطع تخت فولادی نیز با کاهش ۱ درصدی به ۳ میلیون و ۵۶۰ هزار تن رسیده است.

  نظرات

*

code