سيستم مديريت يكپارچه IMS

 

شرکت تعاونی فولاد  آذین پارس جهرم

شرکت تعاونی فولاد آذین پارس جهرم  ، همگام با آخرين دستاوردهاي صنعتي و تكنولوژي و بهره گيري از امكانات نرم افزاري و سخت افزاري نسبت به توليد  انواع خرپای فلزی سقف سبک ساختمان و میلگرد سرد نوردیده، مبادرت مي ورزد. اين شركت، خط مشي خود را در ارتباط با اهداف و سياستهاي تعيين شده و به منظور

 

“كيفيت فراگير ، سلامت پرسنل و حفاظت از محيط زيست ، رعايت اصول عملكرد موثر در ارتباط با مشتريان

 

ضمن قرار دادن آن در سرلوحه فعاليتهاي خود ، اقدام به استقرار سيستم مديريت يكپارچه IMS  و سیستم مدیریت کیفیت رضایت مشتریان مبتني بر استانداردهاي:

 

ü       سيستم مديريت كيفيت ISO 9001:2008

ü       سيستم مديريت زيست محيطي ISO 14001:2004

ü       سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي OHSAS 18001:2007

ü        شناسه هاي رفتاري ارتباط با مشتريان ISO10001:2007

ü        رسيدگي به شكايات مشتريانISO10002:2004

ü        حل منازعات  برون سازماني:2007:ISO10003

ü        پايش و اندازه گيري رضايت مشتريان 2012:ISO10004

 

نموده و براي دستيابي به مباني اين استانداردها اصول زير را مد نظر قرار داده است :

 

1-        شناسايي و رفع نيازهاي مشتريان،در راستاي افزايش رضايت آنها

2-        افزايش  دانش و آگاهي و مهارت هاي پرسنل به عنوان با ارزش ترين سرمايه هاي سازمان

3-        بهبود زير ساختها ،ايجاد بستر مناسب جهت افزايش توليد كارخانه و بهره وري تجهيزات

4-       افزايش تنوع و بهبود مستمر كيفي محصولات

5-        صیانت از سلامت نیروی انسانی به عنوان ار ضمن تعهد به تبعیت از الزامات قانونی ایمنی و بهداشت شغلي

6-        پيشگيري از آلودگي محيط زيست ،  كاهش اصلی ترین سرمایه های سازمان از طريق پیشگیری از وقوع رویداد ها، تقلیل آسیب ها و بيماري هاي ناشي از ك

7-   و كنترل آلاينده هاي زيست محيطي ، بهينه سازي مصرف منابع ، و انرژي با تعهد به تبعيت از قوانين و مقررات و ساير الزامات زيست محيطي

8-        حصول اطمینان از تعيين،پذيرش و  انتشار شناسه رفتاري و  اطلاعات مربوطه، به شناسه و  فرایند هاي تعيين شده در آن  بصورت قابل تصديق،صحیح، پاسخگو ، شفاف ، دسترس پذیر  ، مناسب  و رایگان  توسط مشتریان و ساير ذي نفعان ، برآورده نمودن  الزامات  قانوني   و مقرراتي توسط آنها و اجراي متعهدانه و اثربخش  آن بمنظوز اقطایش رضایت و وفادار سازی مشتریان

9-        حصول اطمينان از محرمانه ماندن اطلاعات مربوط به شکایات مشتریان ، پاسخگویی سریع و مناسب به شکایات و بازخورهاي  مشتریان و قضاوت صادقانه -  منصفانه و پرهیز از جانبداری در برخورد با مشتریان

10-    بهبود مستمر فرايندهاي سازمان

مديريت ارشد شرکت  تعاونی فولاد آدین پارس جهرم،ضمن بازنگري دوره اي اين خط مشي و نيز تعهد به بهبود مستمر ، اثر بخشي و برآورده كردن الزامات مربوطه  ،اين خط مشي را چار چوبي براي تعيين و بازنگري اهداف قرار داده است . بدين منظور اين خط مشي در دسترس تمامي كاركنان ، تامين كنندگان و ذينفعان قرار گرفته و انتظار ميرود با همت و مشاركت پرسنل تحقق اين امر ميسر گردد .

این خط مشی بصورت سالانه مورد باربینی قرار می گیرد.