خط مشي

  1. public_policy

شرکت تعاونی فولاد آذین پارس جهرم  ، همگام با آخرين دستاوردهاي صنعتي و تكنولوژي و بهره گيري از امكانات نرم افزاري و سخت افزاري نسبت به توليد  انواع خرپای فلزی سقف سبک ساختمان و میلگرد سرد نوردیده، مبادرت مي ورزد. اين شركت، خط مشي خود را در ارتباط با اهداف و سياستهاي تعيين شده و به منظور