ثبت شکایات مشتریان

 • پاسخ گویی

  90%

  رضایت

  کیفیت

  70

  سرعت عمل

  80

  برخورد

  90

  گارانتی

  100